Новият Завет

Писмото До Тит 1:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

От Павел, слуга на Бога и апостол на Исус Христос, изпратен да укрепва вярата на избраните от Бога хора, да им помага напълно да познаят истината, която води към посвещение на Бога,

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 1

Изглед Писмото До Тит 1:1 в контекст