Новият Завет

Писмото До Колосяните 3:22 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Слуги, покорявайте се на земните си господари във всичко, не само когато ви гледат, сякаш се опитвате да спечелите благоволението им. Правете го с искрено сърце от страхопочитание към Господа.

Прочетете пълната глава Писмото До Колосяните 3

Изглед Писмото До Колосяните 3:22 в контекст