Новият Завет

Писмото До Колосяните 2:5 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Защото макар и тялом да не съм с вас, аз съм с вас духом и съм щастлив да видя реда във вашия живот и твърдата ви вяра в Христос.

Прочетете пълната глава Писмото До Колосяните 2

Изглед Писмото До Колосяните 2:5 в контекст