Новият Завет

Писмото До Колосяните 2:23 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Те изглеждат основани на мъдрост и са част от създадена от хората религия, която кара човек да се преструва на смирен и да се отнася сурово към тялото, но нямат никаква стойност, що се отнася до битката с желанията на грешната ни човешка природа.

Прочетете пълната глава Писмото До Колосяните 2

Изглед Писмото До Колосяните 2:23 в контекст