Новият Завет

Писмото До Колосяните 2:20 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Вие умряхте с Христос и бяхте освободени от елементите на този свят. Защо тогава живеете така, сякаш все още принадлежите на света, и се подчинявате на заповеди като:

Прочетете пълната глава Писмото До Колосяните 2

Изглед Писмото До Колосяните 2:20 в контекст