Новият Завет

Писмото До Колосяните 1:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

От Павел, апостол на Христос Исус чрез Божията воля, и от брат Тимотей.

Прочетете пълната глава Писмото До Колосяните 1

Изглед Писмото До Колосяните 1:1 в контекст