Новият Завет

Писмото До Галатяните 6:4 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Всеки трябва да преценява собственото си поведение и едва тогава да се гордее с това, което е постигнал, без да се сравнява с някой друг,

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 6

Изглед Писмото До Галатяните 6:4 в контекст