Новият Завет

Писмото До Галатяните 6:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Братя и сестри, ако откриете, че някой е съгрешил, вие, които живеете според Духа, трябва да му помогнете да се поправи, като се отнасяте тактично към него. Но внимавай и за себе си, да не би ти също да бъдеш изкушен.

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 6

Изглед Писмото До Галатяните 6:1 в контекст