Новият Завет

Писмото До Галатяните 5:22 Новият завет: съвременен превод (SPB)

А плодът на Духа е любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, вярност,

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 5

Изглед Писмото До Галатяните 5:22 в контекст