Новият Завет

Писмото До Галатяните 5:10 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Но в Господа аз съм уверен, че няма да приемете друго освен това, на което съм ви научил. А този, който ви обърква, ще си получи заслуженото, който и да е той.

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 5

Изглед Писмото До Галатяните 5:10 в контекст