Новият Завет

Писмото До Галатяните 3:2 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Едно искам да разбера от вас: като спазвахте закона ли получихте Духа или като чухте и повярвахте в благовестието?

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 3

Изглед Писмото До Галатяните 3:2 в контекст