Новият Завет

Писмото До Галатяните 2:9 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Така Яков, Кифа и Йоан, които бяха известни като водачи в църквата, признаха правото да бъда апостол, което Бог ми бе дал, ръкуваха се с Варнава и с мен в знак, че ни приемат и са съгласни ние да проповядваме на езичниците, а те – на юдеите.

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 2

Изглед Писмото До Галатяните 2:9 в контекст