Новият Завет

Писмото До Галатяните 2:14 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Когато видях, че поведението им не съответства на истината на благовестието, казах на Кифа пред всички: „След като ти, който си юдеин, живееш като езичник, а не като юдеин, как може да караш езичниците да следват юдейските обичаи?“

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 2

Изглед Писмото До Галатяните 2:14 в контекст