Новият Завет

Писмото До Галатяните 1:12 Новият завет: съвременен превод (SPB)

тъй като нито от някой човек съм го получил, нито съм бил научен на него. Исус Христос ми го разкри.

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 1

Изглед Писмото До Галатяните 1:12 в контекст