Новият Завет

Писмото До Филипяните 4:23 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Благодатта на Господ Исус Христос да бъде с вас.

Прочетете пълната глава Писмото До Филипяните 4

Изглед Писмото До Филипяните 4:23 в контекст