Новият Завет

Писмото До Филипяните 3:9 Новият завет: съвременен превод (SPB)

и да бъда намерен в него не с моята праведност, основана на закона, а с праведност, която идва чрез вярата в Христос, праведността, която идва от Бога и чрез вярата.

Прочетете пълната глава Писмото До Филипяните 3

Изглед Писмото До Филипяните 3:9 в контекст