Новият Завет

Писмото До Филипяните 3:6 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Моята религия беше толкова важна за мен, че започнах да преследвам църквата. Не можех да бъда обвинен в нищо, що се отнася до онова, което законът смята за праведност.

Прочетете пълната глава Писмото До Филипяните 3

Изглед Писмото До Филипяните 3:6 в контекст