Новият Завет

Писмото До Филипяните 3:21 Новият завет: съвременен превод (SPB)

който с властта, чрез която може да покори всичко на себе си, ще преобрази унизените ни тела, за да станат като неговото славно тяло.

Прочетете пълната глава Писмото До Филипяните 3

Изглед Писмото До Филипяните 3:21 в контекст