Новият Завет

Писмото До Филипяните 2:13 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Защото Бог е този, който ви вдъхва желание да правите това, което го радва, и ви дава сили да го осъществите.

Прочетете пълната глава Писмото До Филипяните 2

Изглед Писмото До Филипяните 2:13 в контекст