Новият Завет

Писмото До Филипяните 2:10 Новият завет: съвременен превод (SPB)

за да се преклонят с почит пред името на Исус всички – и тези в небесата, и тези на земята, и тези под земята,

Прочетете пълната глава Писмото До Филипяните 2

Изглед Писмото До Филипяните 2:10 в контекст