Новият Завет

Писмото До Филипяните 1:27 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Само внимавайте да живеете по начин, достоен за Благата вест за Христос, така че независимо дали ще дойда да ви видя или съм далеч, да чувам за вас, че стоите твърдо с една обща цел и всички заедно се борите за вярата, която е изложена в Благата вест,

Прочетете пълната глава Писмото До Филипяните 1

Изглед Писмото До Филипяните 1:27 в контекст