Новият Завет

Писмото До Филимон 1:25 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Благодатта на Господ Исус Христос да бъде с вас.

Прочетете пълната глава Писмото До Филимон 1

Изглед Писмото До Филимон 1:25 в контекст