Новият Завет

Писмото До Филимон 1:20 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Да, братко, бих искал да си ми полезен в Господа. Ободри сърцето ми в Христос.

Прочетете пълната глава Писмото До Филимон 1

Изглед Писмото До Филимон 1:20 в контекст