Новият Завет

Писмото До Филимон 1:13 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Бих искал да го задържа при себе си, за да ми помага вместо теб, докато съм в затвора заради Благата вест.

Прочетете пълната глава Писмото До Филимон 1

Изглед Писмото До Филимон 1:13 в контекст