Новият Завет

Писмото До Евреите 9:22 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Според закона почти всичко се очиства с кръв и няма опрощение, ако не се пролее кръв.

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 9

Изглед Писмото До Евреите 9:22 в контекст