Новият Завет

Писмото До Евреите 8:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Същността на това, което говорим, е, че имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на Величието в небесата

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 8

Изглед Писмото До Евреите 8:1 в контекст