Новият Завет

Писмото До Евреите 5:3 Новият завет: съвременен превод (SPB)

а щом има слабости, трябва да принася жертви както за греховете на хората, така и за своите грехове.

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 5

Изглед Писмото До Евреите 5:3 в контекст