Новият Завет

Писмото До Евреите 3:12 Новият завет: съвременен превод (SPB)

И така, братя и сестри, внимавайте никой от вас да няма зло, невярващо сърце и да изостави живия Бог.

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 3

Изглед Писмото До Евреите 3:12 в контекст