Новият Завет

Писмото До Евреите 3:11 Новият завет: съвременен превод (SPB)

И в гнева си се заклех:«Никога няма да влязат в моята почивка!»“

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 3

Изглед Писмото До Евреите 3:11 в контекст