Новият Завет

Писмото До Евреите 2:8 Новият завет: съвременен превод (SPB)

и всичко подчини на властта му.“Като подчини всичко на властта му, Бог не остави нищо, което да не му е подвластно. Но засега все още не виждаме той да управлява така.

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 2

Изглед Писмото До Евреите 2:8 в контекст