Новият Завет

Писмото До Евреите 13:13 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Затова да отидем при него извън стана и споделим с него срама му.

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 13

Изглед Писмото До Евреите 13:13 в контекст