Новият Завет

Писмото До Евреите 12:9 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Ние всички сме имали земни бащи, които са ни възпитавали, и ние сме ги уважавали. Колко по-голямо тогава трябва да е подчинението ни към нашия духовен Баща, за да живеем!

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 12

Изглед Писмото До Евреите 12:9 в контекст