Новият Завет

Писмото До Евреите 12:24 Новият завет: съвременен превод (SPB)

И сте дошли при Исус, посредника на новия завет, и при поръсената кръв, която говори за по-добри неща от кръвта на Авел.

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 12

Изглед Писмото До Евреите 12:24 в контекст