Новият Завет

Писмото До Евреите 11:9 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Защото вярваше, той живя в обещаната земя като чужденец. Живя в шатри с Исаак и Яков, които бяха наследници заедно с него на същото обещание,

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 11

Изглед Писмото До Евреите 11:9 в контекст