Новият Завет

Писмото До Евреите 10:9 Новият завет: съвременен превод (SPB)

А след това каза: „Ето ме! Дойдох да изпълня волята ти.“ По този начин той отмени първата система и постави начало на втората.

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 10

Изглед Писмото До Евреите 10:9 в контекст