Новият Завет

Писмото До Евреите 10:28 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Всеки, който отказва да се подчини на закона на Моисей, безмилостно се осъжда на смърт въз основа на показания на двама или трима свидетели.

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 10

Изглед Писмото До Евреите 10:28 в контекст