Новият Завет

Писмото До Евреите 1:14 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Нали всички ангели са духове, които служат на Бога и са изпратени да помагат на онези, които ще наследят спасение?

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 1

Изглед Писмото До Евреите 1:14 в контекст