Новият Завет

Писмото До Евреите 1:11 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Те ще изчезнат, но ти ще останеш.Ще овехтеят като всяка дреха.

Прочетете пълната глава Писмото До Евреите 1

Изглед Писмото До Евреите 1:11 в контекст