Новият Завет

Писмото До Eфесяните 6:6 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Работете не само когато ви гледат, сякаш търсите одобрение от хората, а работете като слуги на Христос, които с целите си сърца вършат това, което Бог иска.

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 6

Изглед Писмото До Eфесяните 6:6 в контекст