Новият Завет

Писмото До Eфесяните 6:18 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Молете се в Духа по всяко време с всяка молитва и искайте всичко, от което се нуждаете. За да извършите това, винаги бъдете нащрек и никога не преставайте да се молите за всички Божии хора.

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 6

Изглед Писмото До Eфесяните 6:18 в контекст