Новият Завет

Писмото До Eфесяните 5:4 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Нито трябва да се чуват срамни думи, глупави приказки или мръсни шеги, които не ви подхождат, а напротив – да има думи на благодарност.

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 5

Изглед Писмото До Eфесяните 5:4 в контекст