Новият Завет

Писмото До Eфесяните 5:18 Новият завет: съвременен превод (SPB)

И не се напивайте вече с вино, защото това ще ви унищожи духовно, а се изпълвайте с Духа.

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 5

Изглед Писмото До Eфесяните 5:18 в контекст