Новият Завет

Писмото До Eфесяните 3:8 Новият завет: съвременен превод (SPB)

И макар да съм по-незначителен и от най-незначителните сред Божиите хора, на мен бе даден този дар да проповядвам на езичниците Благата вест за неизчерпаемото богатство на Христос

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 3

Изглед Писмото До Eфесяните 3:8 в контекст