Новият Завет

Писмото До Eфесяните 3:2 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Вие сигурно сте чули за това дело, което Бог ми даде чрез своята благодат за ваша полза.

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 3

Изглед Писмото До Eфесяните 3:2 в контекст