Новият Завет

Писмото До Eфесяните 3:14 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Това е причината да коленича пред Отца,

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 3

Изглед Писмото До Eфесяните 3:14 в контекст