Новият Завет

Писмото До Eфесяните 1:23 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Църквата е Христовото тяло. Тя е цялостта, в която Христос със своята пълнота изпълва всичко по всякакъв начин.

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 1

Изглед Писмото До Eфесяните 1:23 в контекст