Новият Завет

Писмото До Eфесяните 1:22 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Бог сложи всичко под неговата власт и го направи глава на всичко в църквата.

Прочетете пълната глава Писмото До Eфесяните 1

Изглед Писмото До Eфесяните 1:22 в контекст