Новият Завет

Откровение 9:16 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Чух колко конника има в тяхната войска. Броят им бе двеста милиона.

Прочетете пълната глава Откровение 9

Изглед Откровение 9:16 в контекст