Новият Завет

Откровение 8:5 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Тогава ангелът взе кандилото, напълни го с огън от олтара и го хвърли на земята. Чуха се гръмотевици и тътен, блеснаха светкавици и земята се разтресе.

Прочетете пълната глава Откровение 8

Изглед Откровение 8:5 в контекст