Новият Завет

Откровение 4:8 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Всяко от тези четири живи същества имаше по шест крила и очи, които ги покриваха навсякъде – и отвън, и отвътре. Ден и нощ тези същества повтаряха безспир:„Свят, свят, свят е Господ, Всемогъщият Бог,който беше, който е и който идва!“

Прочетете пълната глава Откровение 4

Изглед Откровение 4:8 в контекст